Sóvidék jeles kutatói

Csortán Márton, dr Helytörténész, egyháztörténész

Fülöp Sámuel (Parajd, 1952.márc.31.) üzemmérnök. Az elemi iskolát szülőfalujában, Alsósófalván, középiskolai tanulmányait a korondi Líceumban végezte. A főiskola elvégzése után - Bráila, Csíkszereda kitérővel - Székelyudvarhelyre került. Tervezőmérnökként 12 évet dolgozott a székelyudvarhelyi Matrica gyárnál. 1990 őszétől polgármester Parajdon. Néprajzi gyűjtéseit 1978-ban kezdte.
Közölt :

Fekete Árpád - Társszerző a Szováta monográfiájában (19989

Gub Jenő (Szováta, 1929. márc. 5.) tanár, etnobotanikus. Az elemi iskolát Gegesen, a középiskolát a marosvásárhelyi Református Kollégiumban (Bolyai Líceumban) végezte. Biológia-földrajz szakos tanári képesítést szerzett a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen. 1964 óta Szovátán tanít. 1967 óta foglalkozik etnobotenikával (népi növényismerettel) és általában a népi természetismerettel. Ezideig 36 Hargitai és Maros megyei településnek gyűjtötte össze és dolgozta fel az etnobotanikáját és 14 sóvidéki településnek a részletes népi természetismeretét.

Közel száz dolgozata, ismeretterjesztő cikke jelent meg :

Józsa András ( Marosvásárhely,1946. április 3.) tanár ,helytörténész. Az elemi és a középiskolát Marosvásárhelyen végezte, felsőfokú tanulmányait a Babes-Bolyai egyetemen, kémia szakból szerzett diplomát.Társszerző a Szováta Monográfiájában (1998) , a Műemlékvédelem és Környezetvédelem(1997) című munkákban.

Kiadványai :

 

István Lajos (Korond, 1920. okt. 27.) nyugdíjas. Az elemi iskolát Korondon végezte, majd magánvizsgát tett a polgári iskola VI. osztályából. Volt edénygyári munkás, tisztviselő 1960-tól 1980-ig, nyugdíjazásáig kerámiamester a korondi edénygyárban. Írásait a következő folyóiratok közölték:

Márton Béla (Holtmaros, 1937. márc. 25.) tanár, nyelvjáráskutató, a Kriza János Néprajzi társaság aktív tagja. Az elemi iskolát Holtmaroson és Magyarón, a középiskolát a marosvásárhelyi Bolyai Líceumban végezte. Magyar nyelv- és irodalom szakos tanári képesítést szerzett a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen. 1963 óta Szováta- Szakadáton tanít. Azóta gyűjti az anyagot a sóvídéki tájszótárhoz. Külön gondossággal vizsgálja a sóvidéki kismesterségeket.Húsznál több nagyobb tanulmánya jelent meg a sóvidéki háziipar ágazatairól.

Nyelvészeti, néprajzi, művelődéstörténeti írásai jelentek meg a :

Ráduly János (Korond, 1937. okt. 27.) népköltészeti kutató, tanár. Az elemi iskolát Hármasfaluban, a középiskolát a marosvásárhelyi Bolyai Líceumban végezte. Magyar nyelv- és irodalom szakos képesítést szerzett a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetemen. 1962 óta Kibéden tanít. Az erdélyi rovásírás- kutatásegyik jeles szakértője.Helyszini kutatásaiból többmint két tucat cikke jelent meg a rovásemlékekről

Önálló kötetei:

Szőke András -Társszerző a Szováta monográfiájában (19989

Vissza a Múzeológiához