6.jpg
Színjátszó csoport

SLT

„Tiszta forrásból” néptánc és kézműves tábor

Alig ért véget az eseményekben gazdag iskolai tanév, vállalkozó szellemű kisiskolás gyerekek táborozni indultak a Küsmöd-patak völgyében elterülő, csendes kis falu, Kőrispatak határába. A Szovátai Népi Játszóház a kőrispataki Szalmakalap Vendégházban szervezte meg hagyományos néptánc és kézműves táborát, június 22-26 között.

A táncos lábú tábori lakók Szovátáról és Csíkszentdomokosról érkeztek, hogy az idei tábor idején küküllőmenti néptáncokat tanuljanak, közösen játszanak, kézműveskedjenek, elmélyítsék a tavaly nyáron kötött barátságokat.

Módosítás: (2015. július 21. kedd, 23:01)

 

Ne csak taníts, örökíts!

Hagyományossá vált az a cím, a jelmondat, amely az Alsószakadáti Elemi Iskola diákjainak tanórán kívüli, az önazonosság megerősítését szolgáló programját célozza.

A negyedik éve, tanévről-tanévre rendszeresen megszervezésre kerülő programsorozat célja hátrányos és sajátos nevelési igényű kisiskolás gyerekek identitástudatának megerősítése, fejlesztése a magyarság történelmi-földrajzi, néprajzi szellemi értékeinek megismertetése, illetve hagyományőrző tevékenységek által.

Ez évi közös foglalkozásaink a gyerekeket végigvezették a népi kalendárium ünnepkörein, melyek által megismerték Udvarhely-szék és Csík-szék táncelemeit, népi gyermekjátékok számos változatát, ugyanakkor a magyar történelem és irodalom néhány jeles alakjáról, népszokásokról, régi hagyományos munkamódszerekről szereztek ismereteket. Életkoruknak megfelelően, élményszerűen sajátítottak el népköltészeti alkotásokat, népi kézműves technikákat.

Módosítás: (2015. június 21. vasárnap, 16:12)

 

Népművészeti fesztivál Szovátán

Szováta Város Önkormányzata a Népi Játszóházzal való együttműködésben június 5-7 között Vándorcsizma Népművészeti fesztivált szervezett. Az előző évi néptánc fesztiváloktól eltérően az idei rendezvény magába foglalta a népművészet több ágazatát, a népmesét, népdalt, néptáncot.

A fesztivál célja a korábbi alkalmak hagyományait követve, az erdélyi és az anyaországi hagyományos népművészeti értékek bemutatása és népszerűsítése volt. Szervezőkként fontosnak tartottuk, hogy találkozási, és egymástól való tanulási lehetőséget biztosítsunk az Erdély és Anyaország különböző településein, magyar tájegységeken élő népi értékhordozók számára annak érdekében, hogy megismerhessék egymás népi kultúráját, valamint bemutathassák a nagy közösségnek is.

Módosítás: (2015. június 21. vasárnap, 16:05)

 

Szigorúan ellenőrzött evangélium

A szovátai Bernády Közművelődési Egylet és a Kriterion Könyvkiadó Közönségtalálkozót és Könyvbemutatót szervez Molnár János íróval, 2015. május 12-én, kedden, a szovátai Városházán, 19,00 órai kezdettel a Szigorúan ellenőrzött evangélium című művének bemutatása alkalmával.

Fülszöveg:

A totalitárius társadalmi struktúrák természetüknél fogva arra törekszenek, hogy az őket létrehozó eszmerendszer minden valós vagy vélt ellenfelét kiszorítsák, végső soron megsemmisítsék. Mivel az eszméket emberek képviselik, a harc emberek ellen folyik a „szent” eszme zászlaja alatt. A huszadik századi kommunisztikus rendsze­rekben a legkevésbé harcias és mégis legnehezebben legyűrhető ellenfélnek a kommunizmus számára a vallás bizonyult.

Módosítás: (2015. május 09. szombat, 06:48)

 

„HÉTFŐN MÉG A FŰ SEM NŐ …” DE A ZENE SZÓL

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vonósnégyese, a TIBERIUS VONÓSNÉGYES kamarazene hangversenyt tart 2015. május 11-én, HÉTFŐN du. 19.00 órától a szovátai Unitárius Templomban

Műsoron: F. Schubert utolsó vonósnégyese.

BELÉPÉS DÍJTALAN

Módosítás: (2015. május 09. szombat, 06:39)

 

Vezérek és atyafik

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt Ambrus Lajos Vezérek és atyafik Székelyföldi mondák, regék, történetek című kötetének 2015. május. 7-én, este 7-től, a Városházán szervezett bemutatójára.

A rövidprózai alkotásokat tartalmazó kiadványt Molnos Ferenc ismerteti. 

Ambrus Lajos Vezérek és atyafik. Székelyföldi mondák, regék, történetek című kötete rövidprózai alkotásokat tartalmaz, amelyek a különféle székelyföldi tájegységek „mi-tudatának” szépirodalmi építőelemeit idézik az Olvasó elé. Többségükben olyan írások ezek, amelyek földrajzi és mesterséges formációk – magaslatok, források, folyóvizek, síkok, szorosok, település(rész)ek stb. – nevének népi magyarázatát rögzítik. De megtalálható ebben a kötetben néhány jelentős történeti fejlemény vázlatszerű összefoglalása és jó pár személyiség életeseményeinek adomaszerű elbeszélése is. A könyv a helyszínen megvásárolható. Szervezők: a Bernády Közművelődési egylet és Szováta Város Önkormányzata.

Módosítás: (2015. április 30. csütörtök, 12:58)